Skip to main content

Neuro wetenschappen zien een gecompliceerd beeld in creativiteit. Zoals wetenschappers het nu zien, is creativiteit veel complexer dan alleen rechter-hersenhelft productie. In feite, creativiteit blijkt ook te maken te hebben met een cognitief proces. En dan nog steeds hebben we niet een compleet beeld van hoe het creatieve brein werkt! Lees meer!

Author Aurélie Hudig

More posts by Aurélie Hudig