Skip to main content

Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. Zijn doel is mensen in te laten zien dat de wereld rondom werken drastisch op de schop moet om in de nieuwe wereld succesvol te kunnen zijn. Dit geldt zowel voor ondernemingen als werknemers. SOUL at Work ondersteunt beide bij dit bewustwordingsproces en reikt tools aan om hier vorm aan te geven.

Author Aurélie Hudig

More posts by Aurélie Hudig