Skip to main content

“Thuis gedragen we ons anders dan op het werk. En onder vrienden zijn we anders dan bij familie. Dat herkent iedereen. Maar voelt je leven als een toneelstuk waarin je alle rollen moet spelen, dan kost dat veel energie….

…Zo is volgens de Amerikaanse onderzoekers Michael Kernis en Brian Goldman authenticiteit een combinatie van vier vaardigheden.

De meest fundamentele ­noemen ze ­bewustzijn. Om jezelf te kunnen zijn moet je weten wie dat is. Je moet je bewust zijn van je sterke en zwakke kanten, je emoties, verlangens en gedachten. Dat gaat van weten welke kleren je mooi vindt tot je neiging tot terugtrekken bij ruzies kennen, tot weten hoe je je op bepaalde ­momenten voelt. Ook als verschillende delen van jezelf met elkaar in conflict zijn: ­bijvoorbeeld wanneer je het liefste zou willen wegrennen voor een speech die je moet houden, maar die je ondertussen toch ook graag wilt geven. Je bent je ook bewust van je minder rooskleurige kanten, zoals je opvliegendheid.

De tweede vaardigheid om authentiek te kunnen zijn, is objectief kunnen kijken naar alle informatie die iets over jezelf zegt. Zonder die te verdraaien, negeren of overdrijven. Bijvoorbeeld door kritiek serieus te nemen in plaats van in de verdediging te schieten, of door de pijn van afwijzing onder ogen te zien in plaats van net te doen alsof het je niets kan schelen.

De derde vaardigheid heet gedrags­authenticiteit: je waarden, behoeften en voorkeuren een plek geven in je ­leven en uitdragen. Dit is waar we aan denken bij ‘jezelf zijn’. Maar om dat te kunnen, heb je de eerste twee vaardigheden hard nodig.

De laatste vaardigheid is jezelf laten zien in je relaties met anderen. Bijvoorbeeld door aan anderen te vertellen wat je behoeften zijn en wat er in je omgaat – ook als je daarmee anders blijkt te zijn dan anderen.”

Lees dit artikel verder op Blendl

Author Aurélie Hudig

More posts by Aurélie Hudig