Skip to main content

Waar het in dit filmpje om gaat:

Het managen van je energieniveau is belangrijker dan het managen van je tijd.
Iedereen heeft beschikking tot hetzelfde aantal uren gedurende de dag. Veel mensen denken dan ook dat ze moeten leren hoe ze effectief gebruik kunnen maken van deze beschikbare uren om productiever te worden. Maar uren (de tijd zelf) kun je niet echt managen. De energie die je in de beschikbare uren stopt, kun je wel managen. Als je weinig energie hebt, maakt het niet uit hoeveel tijd je hebt om een taak af te krijgen. Je zult weinig progressie boeken door het feit dat je geen energie hebt. Als je barst van de energie kun je veel realiseren in weinig tijd. Effectief gebruik van beschikbare energie leidt tot resultaten.

Niet alle uren zijn gelijk aan elkaar – let op je energie cyclus die op natuurlijk wijze fluctueert.
Time management componenten maken de foutieve aanname dat alle uren gelijk zijn aan elkaar. Op een kalender zie je geen verschil tussen 10:00 – 11:00u en 22:00 – 23:00u. Maar fysiek gezien is er een groot verschil. Ons lichaam opereert in energie cycli, waardoor onze energie niveau gedurende de dag fluctueert. Wellicht ken je het circadion ritme, verantwoordelijk voor ons natuurlijk slaappatroon.  Naast dit natuurlijk ritme, heeft ieder mens om de 90 minuten een korte periode met minder energie. Dit is een natuurlijk proces, waarbij ons lichaam tot rust komt. Door deze dip in energie heen werken werkt contraproductief, dus respecteer dit natuurlijke proces en geef je lichaam een rustmoment.

Author Aurélie Hudig

More posts by Aurélie Hudig