Skip to main content

Hersen onderzoeker Jill Bolte Taylor bestudeerde haar eigen hersenbloeding en ervoer een grote bewustzijnsverandering toen een van haar hersenhelften daardoor uitgeschakeld was. Haar verhaal suggereert een strikte taakverdeling tussen links en rechts.

Jill:‘Ik heb geleerd wat écht belangrijk is in het leven. Vroeger zat ik bijna altijd in mijn linker hersenhelft. Ik was een egocentrische carrièrevrouw. Nu weet ik: je moet een balans vinden tussen je linker en rechter hersenhelft. Bij veel mensen heeft de linkerkant de neiging de rechterkant weg te duwen. Maar je wordt pas echt gelukkig als je ook die andere kant de ruimte geeft: opgaan in het moment, echt contact maken met anderen, beseffen dat we allemaal één zijn.’

Author Aurélie Hudig

More posts by Aurélie Hudig