Skip to main content

Filmpje – 3min11 – MOOC staat voor Massive Open Online Course; een online cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven. Met een MOOC kun je een certificaat halen bij een universiteit van wereldfaam.

Een MOOC maakt hoger onderwijs toegankelijk voor een grote groep. De cursist hoeft geen bepaalde voorkennis te hebben en kan de cursus vanuit huis volgen. Je kan je dus op een breed gebied verder ontwikkelen vanuit je eigen kamer. Collegezalen hoef je niet meer aan de binnenkant te zien.

MOOC’s blijven de komende tijd zeker een hot item binnen het opleiden en ontwikkelen van mensen, zeker binnen het hoger onderwijs. Ook de beweging van MOOC’s richting organisatieleren is interessant. De vraag is hierbij: hoe kunnen MOOC’s het organisatieleren ondersteunen en versterken?

Wil jij kijken wat jouw growth mindset triggert? Kijk op futurelearn.com en of coursera.org

Author Aurélie Hudig

More posts by Aurélie Hudig